Rekonstrukce a stavební povolení

Potřebujete stavební povolení?

Při rekonstrukci koupelny ani bytového jádra nepotřebujte stavební povolení ani ohlášení. Tedy pokud splníte tyto podmínky:

  • Stavební úpravy nezasahují do nosných konstrukcí stavby
  • Nemění se vzhled a užívání stavby
  • Není vyžadováno posouzení vlivu na životní prostředí
  • Stavební úpravy neovlivní požární bezpečnost stavby
  • Není rekonstruována kulturní památka
  • Speciálně rekonstrukce bytového jádra je tak častá, že došlo ke zmírnění požadavků ze strany úřadu. Ten předpokládá, že odborné vedení stavby zajistí sama stavební firma, a proto není potřeba úřad informovat.